Sonar - zastopanje, prodaja in servis medicinske opreme d.o.o.
  1. V podjetju Sonar izvajamo storitve prodaje, najema in vzdrževanja medicinske opreme ter usposabljanja naročnikov za pravilno uporabe medicinske opreme.
  2. Prizadevamo si za izpolnjevanje zahtev in pričakovanj naročnikov, principala, zakonodajnih organov in drugih deležnikov.
  3. Sistem kakovosti razvijamo s tesnim sodelovanjem s principalom še zlasti na področju razvoja, servisiranja in usposabljanja sodelavcev.
  4. Naročnikom nudimo polno podporo pri uporabi medicinske opreme v ce.lotni življenski dobi aparatov. Smo odzivni, večje težave naročnikov rešujemo rudi na način, da lahko zagotovimo začasno opremo v času izpada njihove opreme.
  5. Redno skrbimo za strokovno izpopolnjevanje vseh sodelavcev.
  6. Postavljamo si merljive cilje izboljšav in na ta način stalno izboljšujemo obstoječe postopke dela. 
  7. Trudimo se, da delamo čim bolj preventivno. Ko do napak pride, jih rešujemo odgovorno in z maksimalno zaveznostjo. Direktor: Miran Balon

Ljubljana, oktober 2020

Nazaj na vrh